top of page

HISTORY AND “THE NEW NORMAL”

“The New Normal” has and will continue to emerge and change the world. Don’t avoid it!”


“The New Normal” is always a phrase that has appeared a lot in newspapers in recent times, especially during the time when the Covid-19 epidemic is having unpredictable changes. However, were these phrases just formed during the Covid-19 pandemic, or did they take shape from other events in history?


  1. What is “The New Normal”?

The New Normal is a state that is normal but not normal, because it is affected by unusual factors. Or it can be simply understood that what was unusual in the past becomes normal in the present and in the future.


According to Dr.Nguyen Dinh Cung: “The New Normal can be the things that we were striving for before, but now, the new conditions force us to do it faster, because if we don't do it, we won't be able to survive in the new age. The epidemic has changed the social structure. This change is like a new era, not a temporary change. "The new normal" isn't something far-fetched, it's what's happening around [...] Once we identify the factors, there's a way to respond."


So in the end, "The New Normal" is probably not just a phrase reserved during the Covid-19 pandemic, but it appeared and formed many years ago.


  1. The financial crisis of 2007-2008 and the birth of “The New Normal”

The global economic crisis of 2007-2008 was a "war" that took place with the collapse of a series of banking systems, credit starvation, large-scale stock and currency devaluations in the US and many European countries, having their origins in the financial crisis in the United States. In a more "closer" understanding, it is from the collapse of many major banking systems - keys on a global scale have led to the dissolution of many "sub-branches" on all continents.


The working unit collapsed, a series of workers lost their jobs suddenly and that is also the reason leading to the economic "precarious" of many countries and eventually the world.


The 2008 global financial crisis proved that the road to success for companies was always filled with unpredictable thorns. Every business can build an effective corporate governance system through the establishment of a business strategy. Despite the above precautions, crises cannot be avoided. Standing in the middle of “unusual” problems for a long time. Unable to remain immersed in the fear and "surprise" of that event, people instinctively had to stand up for themselves, choose their own path to escape the state of crisis. The smallest thing is finding new jobs to adapt to life, trying to live and adapt normally to things that we always thought were unusual before.


“The New Normal” state also comes from there.


  1. COVID-19 AND “THE NEW NORMAL”

The battle with the Covid-19 pandemic since the beginning of 2020 has created many crises not only for the economy in Vietnam and the world, but it also greatly affects the psychology and mental health of many people. “The New Normal” during this period is used to refer to changes in activities, social relations and human behavior after and during the COVID-19 pandemic. It seems that after a difficult time, people have gradually accepted and faced the "unusual" things in that very normal life. If in the past, wearing a mask in the middle of a class or in a crowd could be considered "eccentric", then even during the pandemic, it gradually becomes normal and more importantly, it is an indispensable necessity for everyone. In the past, meeting and participating in activities together only really took place directly in a hall or campus, but today, participating in online activities and exchanges for each person has become familiar and not unusual.


Gradually changing to adapt in the midst of the "storm" of the epidemic, people are changing to survive.It is certain that “The New Normal” has and will continue to emerge and change the world. Changing, approaching things that have not appeared before is also an inevitable and necessary factor for the progress and advancement of society. And so don't shy away from it!


[VIET]


LỊCH SỬ VÀ TRẠNG THÁI “BÌNH THƯỜNG MỚI”


Trạng thái “Bình thường mới” đã và sẽ tiếp tục xuất hiện để làm thay đổi thế giới. Đừng lảng tránh nó!


“The New Normal” hay trạng thái “Bình Thường Mới” luôn là những cụm từ được xuất hiện rất nhiều trên khắp các mặt báo trong thời gian gần đây, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có những chuyển biến khó lường. Thế nhưng, liệu những cụm từ ấy chỉ mới được hình thành trong thời kỳ đại dịch Covid-19, hay nó đã xuất hiện từ những sự kiện khác trong lịch sử?


  1. The New Normal là gì?

The New Normal - Bình Thường Mới, là trạng thái cuộc sống thái bình thường nhưng không giống bình thường, bởi nó bị tác động bởi những yếu tố không bình thường. Hoặc có thể hiểu đơn giản là những điều bất bình thường trong quá khứ trở nên bình thường trong hiện tại và tương lai.


Theo TS Nguyễn Đình Cung: “Trạng thái bình thường mới có thể là những điều mà trước đây, chúng ta đang phấn đấu để thực hiện thì nay, điều kiện mới bắt buộc chúng ta phải thực hiện nó nhanh hơn, vì nếu không thực hiện, sẽ không thể tồn tại trong thời đại mới. Dịch bệnh đã thay đổi về cấu trúc xã hội. Thay đổi này giống như một thời kỳ mới, không phải thay đổi nhất thời. “Bình thường mới” không phải cái gì cao xa, mà nó là những gì diễn ra xung quanh […] Khi mình xác định được các yếu tố, sẽ có cách ứng phó.”


Vậy cuối cùng, trạng thái “Bình thường mới” có lẽ không chỉ là cụm từ dành riêng trong đại dịch Covid-19 mà nó đã được xuất hiện và hình thành từ nhiều năm trước đây.


  1. Khủng hoảng tài chính những năm 2007-2008 và sự ra đời của trạng thái “Bình thường mới”

Cuộc khủng hoảng kinh tế (economic recession) toàn cầu 2007-2008 là một “cuộc chiến” diễn ra với sự đổ vỡ của hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng đói tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, có nguồn gốc từ khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ. Theo một cách hiểu “gần gũi” hơn, chính từ sự sụp đổ của rất nhiều các hệ thống ngân hàng lớn - mang tính chủ chốt trên quy mô toàn cầu đã kéo theo sự giải thể của rất nhiều các “chi nhánh con” trên khắp các châu lục. Đơn vị làm việc sụp đổ, hàng loạt lao động mất việc đột ngột và đó cũng chính là nguyên do dẫn tới những “chông chênh” kinh tế của nhiều quốc gia và sau cùng là thế giới.


Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã minh chứng con đường đi tới thành công của các công ty luôn chất đầy chông gai không thể dự báo trước. Mỗi doanh nghiệp có thể xây dựng được một hệ thống quản trị công ty có hiệu quả thông qua việc thiết lập một chiến lược kinh doanh. Mặc dù đã có các biện pháp phòng ngừa như trên, người ta vẫn không thể tránh khỏi các cuộc khủng hoảng. Đứng giữa những vấn đề “bất thường” trong suốt thời gian dài. Không thể đắm chìm mãi trong nỗi sợ và sự “bỡ ngỡ” của sự kiện đó, con người theo bản năng cũng đã phải tự đứng lên, lựa chọn con đường riêng cho mình mà thoát khỏi trạng thái khủng hoảng. Nhỏ nhặt nhất là việc tìm đến những công việc mới để thích nghi lại với cuộc sống, cố gắng sống và thích ứng một cách bình thường với những điều mà trước đó ta luôn cho rằng không bình thường.


Trạng thái “Bình thường mới” cũng xuất hiện từ đấy.


  1. COVID-19 và trạng thái “Bình thường mới”

Cuộc chiến với đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đến nay đã tạo nên rất nhiều khủng hoảng không chỉ đối với nền kinh tế tại Việt Nam và thế giới, mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, sức khỏe tinh thần của rất nhiều người dân. Trạng thái “bình thường mới” trong thời kì này được dùng để đề cập tới sự thay đổi về các hoạt động, quan hệ xã hội và hành vi con người sau và trong đại dịch COVID-19. Dường như sau một khoảng thời gian khó khăn, con người cũng đã dần chấp nhận và đối mặt với những điều “bất thường” giữa cuộc sống vốn đang rất bình thường đó. Nếu như trước đây, việc đeo khẩu trang giữa lớp học hay trong một đám đông có thể được cho là thật “lập dị” thì ngay trong đại dịch, điều đó lại dần trở nên bình thường và quan trọng hơn đó còn là điều cần thiết tất yếu với mỗi người. Nếu như trước đây việc gặp gỡ và cùng nhau tham gia các hoạt động chỉ thực sự được diễn ra trực tiếp trong một hội trường, khuôn viên thì ngày nay, việc tham gia các hoạt động, trao đổi online đối với mỗi người lại trở nên quen thuộc và không hề có gì bất thường.


Dần thay đổi để thích nghi được giữa “tâm bão” dịch bệnh và con người đang thay đổi để tồn tại. Và chắc chắn rằng trạng thái “Bình thường mới” đã và sẽ tiếp tục xuất hiện và làm thay đổi thế giới. Thay đổi, tiến đến những điều chưa xuất hiện trước đó cũng là một yếu tố tất yếu, cần thiết cho sự cấp tiến và đi lên của xã hội. Và vì vậy, đừng lảng tránh nó! Hãy cứ bình tĩnh và thật cởi mở để đón nhận chúng bởi biết đâu bình thường với những điều bất bình thường giữa một cuộc sống bình thường, trong bạn lại kiếm tìm được một điều gì đó mới?


----------------------------------

YOUTH FORUM EMPOWERMENT: THE NEW NORMAL chính là sân chơi NGƯỚC tạo ra với mong muốn tạo cơ hội để người trẻ rèn luyện bản lĩnh tự thân, hướng đến mục tiêu: chủ động, tự tin, sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi và không ngừng tiến về phía trước.

Thông tin chi tiết về sự kiện và link đăng ký (20/10 - 05/11): www.nguoc.org/yfe

----------------------------------

Trân trọng cảm ơn các NGƯỚC NGẦU:

Content Creators: Lê Hoàng Hương Thảo

Designer: Bùi Nguyễn Hoàng Anh

---------------------------------

FALL 2021 NGƯỚC GRAND RECRUITMENT | CHIẾN DỊCH TUYỂN NHÂN SỰ NÒNG CỐT TỪ NGƯỚC

| | Thời gian: 9/10- 22/11

| | Thông tin chi tiết đợt tuyển và link đăng ký: https://www.nguoc.org/grandrecruitment

NGƯỚC- YOUTH LOOK UP!

Fanpage NGƯỚC: www.fb.nguoc.org

Instagram NGƯỚC: www.ins.nguoc.org

Email: er@nguoc.org

Linkedin NGƯỚC: www.linkedin.nguoc.org153 views0 comments

Comments


bottom of page