• NGƯỚCamplify | Organizing Team Recruitment
  Jan 06, 2022, 7:00 PM GMT+7 – Jan 10, 2025, 11:00 PM GMT+7
  Registration Form
  NGUOCamplify là dự án phi lợi nhuận. Được sự ủng hộ của đông đảo người trẻ nhiệt huyết, NGUOCamplify ra đời với vai trò kết nối và chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm của người trẻ cả nước, thúc đẩy tinh thần “Người trẻ học tập từ trải nghiệm”. NGUOCamify đồng thời là đơn vị tổ chức các sự kiện của
 • NGƯỚCInternational | Organizating Team Recruitment
  Jan 10, 2022, 9:00 PM – Jan 10, 2025, 11:00 PM
  Registration Form
  NGUOCInternational là một dự án quốc tế với 3 chủ đề trụ cột: Biến đổi khí hậu, Giáo dục giới tính và Vấn đề về giới dành riêng cho các bạn trẻ Đông Nam Á. Khoác trên mình sứ mệnh đưa những vấn đề quốc tế trở nên gần gũi hơn với mỗi cá nhân.
 • LOOKUP MODEL | Organizing Team Recruitment
  Jan 10, 2022, 9:00 PM – Jan 10, 2025, 11:00 PM
  Recruitment Form
  LOOK UP MODEL tìm kiếm những tinh thần trẻ và nhiệt huyết, mong muốn xây dựng một dự án cộng đồng thúc đẩy người trẻ phát triển bản thân và kiến tạo cộng đồng.
 • NATIONAL GRAND YOUTHCAMP & MOD AWARD CEREMONY EXHIBITION
  Time is TBD
  Hà Nội, 170 Phố Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam