_DSC42662.png

NGƯỚC NGẦU

Những người “trẻ” (tinh thần) nhiệt huyết, tích cực, chân thành và trách nhiệm

Những mảnh ghép không thể thiếu của NGƯỚC Community, NGƯỚC Organization.

 

The Inspiration Behind Our NGUOCNGAU Community

-OUR MOTIVATION-

CO-"SELF-CREATION"

Môi trường trao cơ hội, tương tác cao, thúc đẩy tinh thần lãnh đạo, chủ động, và tích cực. (với điều kiện: bạn cùng NGƯỚC và chúng ta đều là những NGƯỚC NGẦU chủ động và tích cực)