top of page

ART CHALLENGE AND COMPETITION | UP PROGRAM: GIẢI MÃ CHỦ ĐỀ UNLEASH THE PIONEER & SOCIAL JUSTICE PROM- Giấy chứng nhận & Thư giới thiệu từ NGƯỚC và đối tác (nếu có)

*English caption below


-----------------------------------------

1. Tham gia Art Challenge and Competition | UP: Unleash your Pioneer (17/01/2023 - 18/03/2023) tại: www.nguoc.org/upprogram

2. Trở thành Cộng tác viên Truyền thông cho Art Challenge and Competition | UP: Unleash your Pioneer (17/01/2023 - 13/03/2023) tại: http://www.nguoc.org/.../collaborator-recruitment-nguoc...

3. Trở thành Cộng tác viên Chuyên môn cho Art Challenge and Competition | UP: Unleash your Pioneer (17/01/2023 - 11/02/2023) tại: https://bit.ly/3WN0OZq

-----------------------------------------


Nhịp sống ngày càng hối hả đồng nghĩa với việc mỗi người trẻ cần tìm ra những giá trị của riêng mình để có thể vươn lên và phát triển trên hành trình của cá nhân họ. Cuộc thi UP PROGRAM ra đời với tiêu ngữ “Unleash the Pioneer” nhằm đánh thức tinh thần tiên phong bên trong bạn trẻ, những con người sẵn sàng dám vượt ra giới hạn bản thân để tạo ra những giá trị tích cực, kiến tạo cho cộng đồng. Với chủ đề này, người tham dự có thể khai thác và sáng tạo tác phẩm của mình hướng tới các nội dung dưới đây:


Đầu tiên là những giây phút thức tỉnh bạn trong cuộc sống, những “điểm ngoặt” đã khiến bạn thay đổi, có sự phát triển tích cực về tư duy, tinh thần hoặc sự trưởng thành.


Thứ hai là bước ngoặt đánh dấu bạn “thoát khỏi” vùng an toàn để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.


Lỗ Tấn từng nói “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”. Đối mặt với việc xây dựng “con đường tương lai” của chính mình, dù là bất kỳ ai, chúng ta đều cần phải bước qua những bước chân đầu tiên đầy khó khăn với biết bao nỗi sợ hoặc nỗi lo lắng nào đó “vô tình” cản bước đi của chúng ta trên con đường để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Vì vậy, mỗi chúng ta cần tự cố gắng và nỗ lực trưởng thành không chỉ giúp chính mình ngày càng phát triển mà còn đem lại những giá trị tích cực xây dựng cho cộng đồng. Từ nhận thức đó, bạn đã chuyển hoá thành những  hành động cụ thể như thế nào để lột xác khỏi vùng an toàn của bản thân và vươn lên trở thành những người tiên phong trong một thế giới ngày càng trở nên hiện đại?


Ngoài ra, UP Program mong muốn lan tỏa thông điệp về “Social Justice Promotion”, hướng tới việc thúc đẩy mối quan tâm trong nhận thức, quan điểm của bạn trẻ về tính công bằng xã hội: công bằng trong giáo dục, công bằng trong việc đối xử và được hưởng quyền sống, quyền hạnh phúc…Bất kỳ cá nhân nào cũng cần được bảo vệ khỏi những sự việc bất công và đây cũng chính là tiền đề để kiến tạo nên một xã hội công bằng hơn trong tương lai, để mọi người đều nhận được những cơ hội bình đẳng nhằm phát huy những khía cạnh tốt nhất của bản thân.


Chủ đề “UP Program: Unleash the Pioneer & Social Justice Promotion” là một không gian rộng mở dành cho tất cả các bạn, dù là ai, dù sống ở bất kỳ đâu, dù bạn là một người mạnh dạn hoặc nhút nhát, bạn đều có quyền được lên tiếng, đều có được một cơ hội rèn luyện, bày tỏ góc nhìn và quan điểm của bản thân mình, từ đó vượt ra vòng an toàn của chính mình. Chính vì vậy, NGƯỚC rất trân trọng và sẵn sàng lắng nghe, đón nhận tất cả những câu chuyện, những tác phẩm mà các bạn đã dành thời gian để gửi về cho BTC.


NGƯỚC luôn ở đây và mong chờ những tác phẩm tuyệt vời từ các bạn.

-----------------------------------------


The growing pace of life means that each young person needs to find their values ​​to rise and thrive on their planet. UP PROGRAM was born with the topic "Unleash the Pioneer" to awaken the pioneering spirit inside young people, who are willing to go beyond their limits to create positive values for the community. Within this topic, attendees can exploit and create their compositions towards the following perceptions:


The first is the moments that wake you up in life, the "turning points" that have made you change, have a positive development in thinking, spirit or maturity.


The second is the turning point where you get out of your comfort zone and step by step became the best version of yourself.


Lo Tan said, "No path started as a path. Someone must walk on it for it to become a path? You must pound and break the hard land and pierce through it for the water to flow out.". Facing the process of building our own "future path", no matter who you are, we all need to take those first difficult steps with some fear or anxieties that are accidentally standing in our way on the path to becoming the best version of ourselves. Therefore, each of us needs to try and grow up not only to help ourselves develop more and more, but also to bring positive values ​​to the community. From that awareness, how have you transformed into concrete actions to get out of your comfort zone and rise to become pioneers in an increasingly modern world?


In addition, UP Program wants to spread the message of "Social Justice Promotion", aiming to promote young people's interest in awareness and views about social justice: equal education, justice equality in treatment, enjoyment of the right to life, the right to happiness, etc. Any individual needs to be protected from unjust events and this is also the premise to create a more just society in the future, so that everyone receives equal opportunities to make the best of themselves.


Topic “UP Program: Unleash the Pioneer & Social Justice Promotion” is an open space for all of you, whoever you are, wherever you live, whether you are a brave person or a shy person, you have the right to speak up, have a chance to practice, express your own views and opinions, thereby going beyond your own comfort zone. Therefore, NGUOC appreciates and listens to all the stories and works that you have taken the time to send to the organizing committee.


NGUOC is always here and looking forward to great compositions from you.


-----------------------------------------

SỰ KIỆN SONG SONG:

1. LOOKUP MODEL PROJECT RECRUITMENT | CHIẾN DỊCH TUYỂN NHÂN SỰ NÒNG CỐT

Thông tin chi tiết: www.nguoc.org/lookupmodel

2. NGUOCAMPLIFY RECRUITMENT | CHIẾN DỊCH TUYỂN NHÂN SỰ NÒNG CỐT

Thông tin chi tiết đợt tuyển link đăng ký: www.nguoc.org/nguocamplify

3. NGUOCInternational Recruitment | DỰ ÁN “NGUOCInternational” TUYỂN NHÂN SỰ NÒNG CỐT

Thông tin chi tiết: www.nguoc.org/nguocinternational

-----------------------------------------

NGƯỚC - YOUTH LOOK UP!

👁 Fanpage: www.fb.nguoc.org

👁 Instagram: www.ins.nguoc.org

👁 Email: er@nguoc.org

👁 Website: www.nguoc.org

👁 LinkedIn: www.linkedin.nguoc.org

👁 Youtube: www.youtube.nguoc.org

👁 TikTok: www.tiktok.nguoc.org


24 views0 comments

Comments


bottom of page