top of page
Coverform.png

Fall 2021 NGƯỚC
Tuyển dụng lớn


09/10 - 22/11: Vòng ứng tuyển
25/10 - 25/11: Vòng phỏng vấn
26/11
        : Thông báo kết quả
01/12
        : Khởi công

NGƯỚC VÙNG
BOOTCAMP

Thời lượng: 5 - 10 giờ
Hội họp
    : Một tỉnh / thành phố
           ở Việt Nam
Ngày dự kiến: Vào mùa xuân
 

NGƯỚC QUỐC
GRAND YOUTHCAMP

Thời lượng: 2-3 ngày
Hội họp
    : Trung tâm Hoa Kỳ,
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Ngày dự kiến: 28-29 / 0701/12/2021 - 01/02/2022:
Đào tạo & Thách thức.


Mùa thu năm 2021 NGUOCNGAU
Đào tạoNgày dự kiến:
03-05 / 06/2022


NGUOCNGAU
Chuyến đi thực tế

Thiết kế chưa có tên (2).png

TOP 63 CÁC BẠN XUẤT SẮC CỦA UP PROGRAM CÙNG ĐI THIỆN NGUYỆN UP CHARITY

Địa điểm dự kiến: Xã Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ngước - Linh Vật.png

TOP 60 | ART CHALLENGE AND COMPETITION | UP PROGRAM: UNLEASH THE PIONEER

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”

                                                      -Xuân Diệu-