top of page
YOUTHCAMP HANOI (4).png
Vietnam-US_edited.png

NGUOCUPWARD

Path To YSEALI

  • Facebook
  • Instagram

Time: 8:00 PM - 9:30 PM Monday 10.10.2022

Ngước Logo - Đen.png
DSC03997_edited.png
Blue Background

NGƯỚCUpward: Path to YSEALI
RECAP & APPRECIATION

NGUOCamplify là chuỗi chương trình đào tạo về lãnh đạo và chương trình thanh niên nhằm kết nối các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam và Đông Nam Á, truyền cảm hứng và cung cấp kiến thức về các kỹ năng mềm áp dụng và sứ mệnh Đông Nam Á. NGUOCamplìy nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các sinh viên, đặc biệt là việc thiếu cơ hội phát triển bản thân và kiến thức về các vấn đề khu vực / toàn cầu, bằng cách trao quyền cho thanh niên thông qua học tập trải nghiệm, các hoạt động đồng sáng tạo và tương tác. Mô hình đào tạo cường độ cao này diễn ra trong vòng 1-2 ngày, cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến lãnh đạo và văn hóa đa sắc tộc. Nhắm mục tiêu đến thanh niên từ 16-25 tuổi, mục tiêu của chúng tôi là đào tạo nhân viên địa phương, trao quyền cho các nhà lãnh đạo thanh niên và tạo động lực cho thanh niên trong 5 sự kiện của chúng tôi mỗi năm.

1 (11) (1)_edited_edited_edited
1 (11) (1)_edited
2
1 (9) (1)
3

NGUOCUPWARD: PATH TO YSEALI

Accompanying YSEALI-wannabes

In order to accompany young Vietnamese leaders on the journey to apply for this program, NGUOC is pleased to inform the young people about the event NGUOCUpward: Path to YSEALI which will take place online on 10.10.2022. Through the sharing session, NGUOC would like to provide you with specific direction and valuable experiences from the speakers on the application process for this scholarship.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA YFE

Diễn đàn là không gian cho người trẻ chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của nhau, xoay quanh 2 câu hỏi chính:

1

Trong khoảng thời gian nhiều biến động vừa qua, với tư cách là một người trẻ, bạn đã “chuyển động” như thế nào để đóng góp cho cộng đồng?

DSC03966_edited.png

2

Khi cuộc sống bước vào trạng thái bình thường mới, bạn có kế hoạch, dự định nào để tiếp nối và đóng góp sức trẻ của mình cho xã hội?

NGUOCUPWARD

3

Speaker feeback directly a few profiles (selected at random by the speakers)

All profiles will be commented on after 3 days.
Besides, the event also had the presence of speakers who are typical YSEALI Alumni brothers and sisters in important topics of YSEALI: Positive spirit of citizens, Environment and Natural Resource Management, Start-up Industry, and Economic Development (List of speakers will be revealed by the Organizers 02 days before the event date).

FOR PARTICIPANTS

CO-"SELF-CREATION"

Listen to the sharing from experienced YSEALI Alumni and meet and exchange with other talented young leaders.

OPPORTUNITY

Opportunity to receive in-depth feedback from the elite team of YSEALI Alumni speakers.

 COMPANIONS

Individuals who are active in the event may be prioritized for consideration in the 2022 Fall UP Grand Recruitment and National Grand Youthcamp 2022.

ACHIEVEMENT

Certificate of attendance at the event from NGUOC and partners (if any) when actively participating.

THEMES

Về cơ bản, mỗi trại đều được thiết kế với các hoạt động kết nối, tìm hiểu nội tâm và hoạt động nhóm để trại sinh tự nắm bắt kiến thức mới và trao đổi nhóm. Tại thời điểm trước sự kiện, những người tham gia được gửi và yêu cầu tuân thủ Bộ Văn hóa (như được chỉ định trong phần Tài liệu khác) bao gồm  văn hóa tươi cười, tương tác và chủ động. So với học tập thụ động, một chiều, NGUOCamp tập trung vào học tập tương tác, yêu cầu  mỗi trại viên để phản hồi nội dung, nói lên ý kiến của họ, lắng nghe lẫn nhau và được truyền cảm hứng. Bên cạnh kỹ năng lãnh đạo, các trại sinh của chúng tôi cũng tìm hiểu về văn hóa và các vấn đề ở các tỉnh và quốc gia khác để mở rộng tầm nhìn và truyền cảm hứng cho họ với những sáng kiến mới của các bạn trẻ trên toàn thế giới.

Group 7.png
174155324_3531568020277617_5955654724386030253_n_edited.png

Về cơ bản, mỗi trại đều được thiết kế với các hoạt động kết nối, tìm hiểu nội tâm và hoạt động nhóm để trại sinh tự nắm bắt kiến thức mới và trao đổi nhóm. Tại thời điểm trước sự kiện, những người tham gia được gửi và yêu cầu tuân thủ Bộ Văn hóa (như được chỉ định trong phần Tài liệu khác) bao gồm  văn hóa tươi cười, tương tác và chủ động. So với học tập thụ động, một chiều, NGUOCamp tập trung vào học tập tương tác, yêu cầu  mỗi trại viên để phản hồi nội dung, nói lên ý kiến của họ, lắng nghe lẫn nhau và được truyền cảm hứng. Bên cạnh kỹ năng lãnh đạo, các trại sinh của chúng tôi cũng tìm hiểu về văn hóa và các vấn đề ở các tỉnh và quốc gia khác để mở rộng tầm nhìn và truyền cảm hứng cho họ với những sáng kiến mới của các bạn trẻ trên toàn thế giới.

Social Entrepreneurship and Economic Development

It will provide young leaders with an overview of the business approach entrepreneurship have been applied to solve economic and social problems. The program will look back at the growth, history, challenges, and successes of social enterprise in the US and globally. Topics may include but are not limited to, the areas of commerce, investment, financial knowledge and skills, banking, microcredit, organizational development and governance, writing skills funding projects, innovation, emerging markets, and risk analysis, business strategic planning, corporate social responsibility, women, and minorities in business. Young leaders will have the opportunity to meet with community leaders, entrepreneurs, and NGO representatives. The program will take place at the University of Connecticut and the University of Texas-Austin.

174111071_3531565880277831_41889779654143025_n_edited.png

ON-GOING EVENTS

NGUOCamplify | Spring 2023 RECRUITMENT
NGUOCamplify | Spring 2023 RECRUITMENT
19:00 GMT+7 06 thg 1, 2022
Registration Form
NGUOCamplify | Spring 2023 RECRUITMENT
NGUOCamplify | Spring 2023 RECRUITMENT
19:00 GMT+7 06 thg 1, 2022
Registration Form

Our Past Events