top of page
hg ddccs.png

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN NGUỌC

mô tả vị trí và kỳ vọng

Design.png

tình nguyện viên sáng tạo trong bộ phận thiết kế

(tạo thiết kế tác phẩm nghệ thuật và thiết kế hình ảnh và đồ họa cho các bài đăng trực tuyến).

Hau can 4.png

Các tình nguyện viên khéo léo trong Phòng Hậu cần. (làm các tác phẩm nghệ thuật tái chế và trưng bày các sản phẩm tái chế trong TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT TÁI CHẾ những năm 1980)

MASK TRUYEN THONG.png

tình nguyện viên xuất sắc trong quan hệ công chúng   phòng

(trực tuyến, ngoại tuyến, báo chí)

media.png
doi-ngoai.png
1980S EXHIBIT

tình nguyện viên ngoại giao ở bên ngoài  quan hệ   phòng

tình nguyện viên có tầm nhìn xa trong lĩnh vực truyền thông  phòng

(ảnh, video)

ngày phỏng vấn

nguoctoescape (1).png
vs 2.png
nguoctoescape.png

CUỘC GẶP ĐẦU TIÊN

NGÀY TRÁI PHIẾU

hg ddccs.png

NGUOC TRAINING

CÁC CÔNG VIỆC CỦA BỘ PHẬN

hg ddccs.png

NGUOC SINH