top of page
No upcoming events at the moment

PAST EVENTS | EXCLUSIVE FOR NGUOCNGAU

 • Nov 21, 2022, 7:00 PM – Nov 26, 2022, 11:50 PM
  NGƯỚC's Zoom Meeting
  INTERNAL BOOTCAMP: NGUOC STATION - EUPHONY mang sứ mệnh giúp các thành viên mới làm quen với nhau và hiểu hơn về NGƯỚC. Các NEW NGƯỚC NGẦU sẽ được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến văn hoá NGƯỚC dành riêng cho các NEW NGƯỚC NGẦU.
 • Apr 24, 2022, 9:00 AM – 10:50 AM GMT+7
  NGƯỚC's Zoom Meeting
  INTERNAL BOOTCAMP: THE GATHER là buổi First Meeting của các NGƯỚC NGẦU tại NGƯỚC và 3 Key Initiatives cùng với lớp nhân sự mới - các NEW NGƯỚC NGẦU TERM APRIL.2022
 • Feb 28, 2022, 9:00 PM – 10:00 PM