top of page

TOPIC | THÁI NGUYÊN LEADERSHIP YOUTHCAMP - TELUCANI

Updated: Jul 22, 2022

Thông tin chi tiết và link đăng ký tại: www.nguoc.org/thainguyenyc Hạn chót: Muộn nhất 02 ngày trước sự kiện (dành cho trại sinh), muộn nhất 05 ngày trước sự kiện (dành cho nhân sự).

---------------

Những chuyến đi đều mở ra cho chúng ta những trải nghiệm kỳ diệu, dù có là mảnh đất ta chưa từng đặt chân đến hay là nơi ta đã tới nhiều lần. Liệu mùa hè này, bạn có muốn khám phá điều gì đó bổ ích và mới mẻ cùng NGƯỚC? Hay đơn giản chỉ là muốn thử một trải nghiệm khác lạ?


Với những bạn trẻ nhiệt huyết và ham học hỏi ở Thái Nguyên: Trung tâm Hoa Kỳ, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Không gian Hoa Kỳ tại Thái Nguyên cùng NGƯỚC vui mừng thông báo với các bạn trẻ nhiệt huyết về chương trình lãnh đạo và đồng kiến tạo: NGƯỚCx American Center, U.S. Embassy in Hanoi Leadership Youthcamp - TELUCANI sẽ đến với Thái Nguyên vùng đất của những búp chè xanh trong thời gian sắp tới.


1. Mục đích:

Nhằm cung cấp những kiến thức về lãnh đạo, làm việc nhóm, đồng thời lắng nghe những trải nghiệm thực tế cho người tham dự, NGƯỚC tin rằng với Youthcamp sắp tới tại Thái Nguyên đây, bạn sẽ học được những kỹ năng mềm khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy phản biện và được thỏa sức sáng tạo, nói lên quan điểm của riêng mình.

Cũng như tham gia các hoạt động trải nghiệm với các trò chơi thú vị trong suốt chương trình. Không chỉ tạo ra các mối quan hệ tích cực mà còn tăng khả năng tương tác giữa các cá nhân với nhau!


2. Chủ đề:

Những thành viên của NGƯỚC đã mang sức trẻ, sức sáng tạo, cùng với sự nhiệt huyết kết tụ lại, tạo nên TELUCANI – NGƯỚC Leadership Youthcamp in Thai Nguyen. Sự kiện TELUCANI- NGUOC Leadership Youthcamp in Thai Nguyen sẽ là nơi cung cấp cho các thanh thiếu niên lăng kính mới về tư duy phản biện, vì sao chúng ta lại cần đến tư duy phản biện trong cuộc sống hàng ngày và tự ý thức góc nhìn bản thân có chiều sâu hơn cũng như cách đặt câu hỏi một cách cởi mở hơn. Đến với Youthcamp năm nay, NGƯỚC hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người nhiều trải nghiệm và những kiến thức đáng quý!


3. Đối tượng:

Những người trẻ năng động, nhiệt huyết và chủ động độ tuổi từ 16 - 30 với các tiêu chí:

- Mong muốn xây dựng, phát triển bản thân và gặp gỡ những người trẻ nhiệt huyết trên khắp cả nước.

- Có những trải nghiệm ở các dự án xã hội, các hoạt động tình nguyện và khao khát cống hiến, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.


Và có một điều không thể phủ nhận, giọt sương long lanh, đẹp đẽ nhất là giọt sương được soi chiếu bởi ánh mặt trời. NGƯỚC tin rằng, TELUCANI sẽ lấp lánh hơn bao giờ hết – khi được chiếu rọi bởi ngọn lửa nhiệt huyết từ tinh thần của các bạn trẻ xứ trà.


-------------------------------------------


Traveling opens us up to magical experiences, whether it's a land we've never been to or a place we've been to many times. This summer, do you want to discover something useful and new with UP? Or simply want to try a different experience?


To the enthusiastic and inquisitive young people in Thai Nguyen: The American Center, the US Embassy in Hanoi and the US Space in Thai Nguyen are pleased to announce to the enthusiastic young people about the program. leadership and co-construction: NGUOC American Center, U.S. Embassy in Hanoi Leadership Youthcamp - TELUCANI will come to Thai Nguyen, the land of green tea buds in the near future.


1. Purpose:

In order to provide knowledge on leadership, teamwork, and listen to real-life experiences for attendees, NGUOC believes that with the upcoming Youthcamp in Thai Nguyen, you will learn other soft skills such as: communication skills, independent thinking skills and the freedom to be creative and express your own views.

As well as participating in experiential activities with interesting games throughout the program. Not only creating positive relationships but also increasing individual-to-team interactions!


2. Themes:

The members of NGUOC have brought together youth, creativity, and enthusiasm to create TELUCANI - NGUOC Leadership Youthcamp in Thai Nguyen. The event TELUCANI- NGUOC Leadership Youthcamp in Thai Nguyen will provide young people with a new lens on critical thinking, why we need critical thinking in our daily lives and self-awareness. See yourself more deeply and ask questions more openly. Coming to Youthcamp this year, NGOC promises to bring everyone a lot of valuable experiences and knowledge!


3. Target audience:

Dynamic, enthusiastic, and proactive young people aged 16-30 in Thai Nguyen and neighboring provinces with the following criteria:

- Desire to build, develop yourself and meet enthusiastic young people across the country.

- Have experience in social projects, and volunteer activities, and desire to contribute and spread positive values ​​to the community.


And there is one thing that cannot be denied, the glittering dewdrop, the most beautiful one is the dewdrop illuminated by the sun. NGUOC believes that, TELUCANI will sparkle like never before - when illuminated by the fire of enthusiasm from the spirit of the youth of tea land.


----------------------------------------------

SỰ KIỆN SONG SONG:

1, THÁI NGUYÊN LEADERSHIP YOUTHCAMP - TELUCANI | MIỄN PHÍ THAM GIA & GIẤY CHỨNG NHẬN:

- Thông tin chi tiết và link đăng ký: www.nguoc.org/thainguyenyc

2, THÁI NGUYÊN LEADERSHIP YOUTHCAMP - TELUCANI | TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TRUYỀN THÔNG:

- Link đăng ký: http://www.nguoc.org/.../collaborator-recruitment-nguoc...

3, NGƯỚC KEY INITIATIVES | ENVIRONMENTAL WORKSHOP "HEAL YOURSELF TO HEAL THE WORLD":

- Thời gian: 9:00 - 11:00 AM 24/07/2022 (Chủ Nhật)

- Link đăng ký: http://www.nguoc.org/.../workshop-heal-yourself-to-heal...

4, LOOKUP Model Project | MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ LOOKUP CALLER:

- Thông tin mở đơn đăng ký LOOKUP Caller: bit.ly/lookupcaller

- Thời gian: không thời hạn

-------------------------------------------

NGƯỚC - YOUTH LOOK UP!

Fanpage: www.fb.nguoc.org

Instagram: www.ins.nguoc.org

Email: youthlookup@nguoc.org

Website: www.nguoc.org

LinkedIn: www.linkedin.nguoc.org

Youtube: www.youtube.nguoc.org

TikTok: www.tiktok.nguoc.org

32 views0 comments

コメント


bottom of page