RECAP | THÁI NGUYÊN LEADERSHIP YOUTHCAMP - TELUCANI | MIỄN PHÍ THAM GIA & GIẤY CHỨNG NHẬN