top of page

| NGẠI NẮNG HẠ |

Chút nắng mong manh đâu làm nên mùa Hạ. Chút ưu chút phiền che lấp cả trời mây.


Đến bao giờ ta mới học được cách yêu nắng, khát khao tìm nắng và đắm mình vào sức nóng của nắng vàng? Hạ đến mang cho con người ta khoảng không tự do, bình lặng hiếm mà có được, nhưng sự bình lặng của một mùa Hạ mới lắm lúc cũng kéo theo những niềm nuối tiếc, những nỗi day dứt về những sai lầm cũ ở Thu, Đông, Xuân trước. Vậy nên trong vô thức đã mong Hạ mới về, lại cứ luôn ngại nắng Hạ sẽ gắt.


“Tất cả chúng ta đều là lần đầu tiên đến với thế giới này, gọi là ‘lần đầu tiên’ thì sẽ khó tránh không trọn vẹn, không sai, không lầm một chuyện gì.” Nắng không đủ gắt cũng chẳng đủ gọi Hạ về, không gặp đủ khó đời người sẽ chẳng bao giờ đến được đích thành công. Đưa tay che nắng Hạ, ta chỉ vô tình để cả trời mây khuất lấp sau bàn tay mình. Không phải sai lầm nào cũng là ‘vệt đen’, cũng không một lần vấp ngã nào trong đời sẽ là vô nghĩa. Mọi sai lầm nếu vẫn còn cơ hội để sửa chữa, đều xứng đáng được chấp nhận và tha thứ.


Nếu ví những sai lầm cũ là cành khô, sẽ chẳng là quá muộn khi PAPERMAN đã là chồi mới, và sức nóng của một Hạ mới sẽ là mồi lửa thổi bùng lên sự nhiệt huyết của tuổi thiếu niên, thêm cả phần nắng nuôi dưỡng sức trẻ của những lớp ‘chồi non’ ấy. Ta không trách những cái tôi non nớt lần đầu thử trải nghiệm cuộc sống này, không thiết phải tự dằn vặt bản thân vì những lần vấp ngã vào mỗi lúc Hạ đến. Vì Hạ cũng yêu ta chẳng ít hơn so với những mùa khác, nắng Hạ cũng chỉ mong ta kiên cường hơn dưới khoảng trời cháy bỏng. Yêu những sai lầm cũ như cách tự hào về những vết sạm màu trên da, có gặp nắng da càng thêm khoẻ, có những vấp ngã tâm mới thêm bền.


--------------------------------------------------


Faint sunshine does not make a summer. Yet, a little bit of trouble covered the sky and clouds.


When will we learn to love the sun, yearn to find it and immerse ourselves in its heat? Summer brings people a space of freedom, a rare calm, but the calm of a new Summer sometimes brings with it sadness and sorrow about bygone mistakes in the Autumn, the Winter, the Spring before. So subconsciously, I expected the new Summer to come, but I was always afraid that the Summer Sun would be too harsh to me.


"We are all coming to this world for the first time, calling it a 'first' will be difficult to avoid imperfection that makes sense when you are wrong or mistaken." The sun is neither blazing enough nor burning enough to call Summer back. Without enough difficulties in life, people will never reach the final destination successfully. Putting my hand to cover the Summer Sun, I just accidentally let the sky and clouds hide behind my hand. Not every mistake is a 'black streak', nor will a single fall in life be meaningless. Every mistake, if there is still room for correction, deserves to be accepted and forgiven.


If bygone mistakes are like dried branches, it will not be too late when PAPERMAN is a new bud, and the heat of a new Summer will be the spark that ignites the enthusiasm of adolescence, adding the sunshine that nurtures the youth of those sprouts. We don't blame the immature egos trying to experience this life for the first time, we don't need to torment ourselves because of the previous stumbles every time Summer comes. Because Summer loves us no less than other seasons, the Summer Sun just wants us to be more resilient under the scorching sky. Loving the old mistakes such as a proud way of the dark spots on the skin. The stronger the skin with the sun will be, the more durable the heart after failures will be.


--------------------------------------------------

Trân trọng cảm ơn các NGƯỚC NGẦU:

Content Creator: Thùy Trang

Designer: Minh Châu

--------------------------------------------------

SỰ KIỆN SONG SONG:

1, NGƯỚC KEY INITIATIVES | ENVIRONMENTAL WORKSHOP "HEAL YOURSELF TO HEAL THE WORLD"

- Thời gian: 9:00 - 11:00 AM 24/07/2022 (Chủ Nhật)

2, LOOKUP Model Project | MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ LOOKUP CALLER

- Thông tin mở đơn đăng ký LOOKUP Caller: bit.ly/lookupcaller

- Thời gian: không thời hạn

-------------------------------------

NGƯỚC - YOUTH LOOK UP!

Fanpage: www.fb.nguoc.org

Instagram: www.ins.nguoc.org

Email: youthlookup@nguoc.org

Website: www.nguoc.org

Linkedin: www.linkedin.nguoc.org

Youtube: www.youtube.nguoc.org

Tiktok: www.tiktok.com/@nguocorganization
30 views0 comments
bottom of page