top of page

| NGƯỚC’S DICTIONARY | - NGUYỆNDưới ánh đèn vàng lung linh của nhà thờ, trong những bộ quần áo dày cộm và mờ mờ những làn khói của hơi thở ngày đông buốt giá, ai nấy chắp đôi bàn tay, mắt nhắm hờ, chú tâm cầu nguyện điều gì đó. Tôi tự hỏi, liệu Chúa trên cao kia có thấu được những nguyện ước của con người ?


Cuối năm, mùa của những tiếng âm vang hối hả còi xe, bước chân người đi vội vã, sột soạt áo quần lớp này lớp khác, tiếng gió thổi lạnh cóng và tiếng lòng thổn thức của những đứa con xa nhà. Có những người cật lực thêm công, thêm việc để có cái Tết thêm tròn vẹn, có người lại nhanh chóng thu xếp để về với gia đình sau 1 năm vất vả đi muôn nơi. Dù thế nào thì mỗi chúng ta đều mang trong tâm những ước nguyện cho riêng mình và người thân thương. Cái lạnh se sắt của mùa đông đôi khi lại giúp chúng ta dễ dàng nhận ra những điều ấm áp luôn tồn tại xung quanh, lòng người vẫn se lại cùng nhau nhờ những nguyện ước đủ đầy. Với ý nghĩa ấy, “Nguyện” chính là ấm áp.


Nhưng cuộc sống này vốn đâu chỉ có chúng ta và gia đình, “người với người sống để thương nhau”, ta chẳng thể làm ngơ trước những người ăn xin ngồi bên đường, những đứa trẻ chỉ có manh áo mỏng rách rưới, những mảnh đời chẳng may chỉ có 1 nguyện ước duy nhất, không với được tới tương lai xa xôi, không to lớn hơn người: được ăn, được mặc. Khi ước nguyện của chúng ta đã là đủ, hoặc tốt hơn là dư giả, hãy chia sẻ một chút, chắp vá cho những mảnh đời còn rạn nứt ấy, để chữ “Nguyện” mang thêm nghĩa là yêu thương, là tình người.


Cuối cùng, tôi nhận ra có lẽ chẳng có ai hiểu rõ những ước nguyện bằng chính bản thân mình. Tôi đã, đang, và sẽ luôn nỗ lực để những ước nguyện đó không chỉ là suy nghĩ, tôi từng bước để giữ trọn vẹn ý nguyện và biến nó thành sự thật. “Nguyện” là sức mạnh từ trong tâm hồn mỗi người.


Ở bài viết cuối chuỗi này, chúng mình muốn gửi những lời nguyện ước tuyệt vời nhất tới tất cả các bạn trẻ đã luôn theo dõi NGƯỚC. Và gửi tới toàn thể NGƯỚC NGẦU một lời cảm ơn chân thành vì những cố gắng của mọi người suốt 1 năm qua. Hãy cùng nhau nguyện cho NGƯỚC và chúng ta một năm mới thêm trưởng thành, phát triển và tươi đẹp.


—-------------------------------------------------------


| NGUOC'S DICTIONARY | “WISH"


Under the shimmering golden lights of the church, in thick clothes and dimmed with the smoke of the cold winter's breath, everyone clasped their hands together, eyes half-closed, focusing on praying something. I wonder if the God above can understand the wishes of people?


Winter - the season of the hustle and bustle of the car horns, the hurried footsteps of people walking, the rustling of clothes in layers and layers, the sound of the freezing wind blowing and the sobbing hearts of children far from home. There are people who work hard to have more work to have a fuller Tet, others quickly arrange to return to their families after a year of hard work and travel. Either way, each of us carries in our hearts wishes for ourselves and our loved ones. The bitter cold of winter sometimes makes it easier for us to realize that warm things always exist around us, people's hearts are still together thanks to full wishes. In that sense, “WISH” is warmth.


But this life is not only us and our family, "people and people live to love each other", we cannot ignore the beggars sitting on the side of the road, the children with only thin rags, the unfortunate life has only one wish that not reaching the distant future, not bigger than people: to eat, to wear. When our wishes are enough, or better yet, rich, let's share a little and patch up those broken lives so that the word "WISH" means love and humanity.


Ultimately, I realized that no one understands wishes better than ourselves. I have, am, and will always strive so that those wishes are not just thoughts, I take every step to fully keep the will and make it come true. “WISH” is the strength of the soul of each person.


At the end of this series, we want to send our best wishes to all the young people who have always followed NGUOC. And to all NGUOC NGAU, a sincere thank you for everyone's efforts during the past 1 year. Let's pray together for NGUOC and us a new year of growth, development and beauty.


----------------------------------------

Trân trọng cảm ơn các NGƯỚC NGẦU:

Content Creator: Quỳnh Chi

Designer: Kim Giang

---------------------------------------- SỰ KIỆN SONG SONG : 1. ART CHALLENGE AND COMPETITION | UP: UNLEASH YOUR PIONEER | *Thông tin chi tiết và link đăng ký tại: https://bit.ly/3QJ0Pwe

2. Trở thành Cộng Tác Viên Cho Art Challenge and Competition | UP: Unleash your Pioneer (17/01/2023 - 13/03/2023) tại: https://bit.ly/3weaMrU

—------------------------------------------

NGƯỚC - YOUTH LOOK UP!

👁 Fanpage: www.fb.nguoc.org

👁 Instagram: www.ins.nguoc.org

👁 Email: er@nguoc.org

👁 Website: www.nguoc.org

👁 LinkedIn: www.linkedin.nguoc.org

👁 Youtube: www.youtube.nguoc.org

👁 TikTok: www.tiktok.com/@_nguocorganization


7 views0 comments
bottom of page