| HẠ XANH |

"Là vì hạ đang phai dần sắc xanh hay do ta không còn đủ thời gian để cảm nhận nét xanh của hạ?”. Tôi đành đặt bút bỏ lửng câu hỏi này, bởi chính tôi cũng đang không tự trả lời được, ‘Hạ’ trong tôi đã từ bao giờ mà phai nhạt.


Đôi khi càng nhận thức rõ về thế giới này, tôi lại càng