top of page

LOOKUP MODEL

Private·28 members

About

LOOKUP MODEL là một dự án cộng đồng thúc đẩy người trẻ phát triển bản thân và kiến tạo cộng đồng. Với mô hình một nhóm nhỏ từ 6 - 10 người cùng nhau rèn luyện (một) kỹ năng mới, các thành viên của LOOKUP MODEL được khuyến khích tập trung nâng cao kinh nghiệm sống, trau dồi kỹ năng mềm (quản lý bản thân, giao tiếp, lãnh đạo,...), tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và liên tục khám phá những điều mới mẻ. Ba chủ đề chính của LOOKUP MODEL là: LOOKUP Academic (đào tạo các chủ đề học thuật); LOOKUP Soft-Skill (Trau dồi những kỹ năng hữu ích); LOOKUP Lifestyle (Đề cao lối sống bền vững và có giá trị). Thông qua chuỗi hoạt động của LOOKUP MODEL, chúng tôi mong muốn tạo ra những cơ hội mới, xây dựng kết nối sâu sắc và đào tạo kỹ năng cho thanh niên - nền tảng kỹ năng cho người trẻ kiến tạo các dự án cộng đồng trong tương lai.

Info

 • Private

  Only approved members can view this group.

 • Visible

  Shown to site visitors.

 • January 5, 2022

  Created

 • Linh Phạm

  Created by

bottom of page