top of page

Th 4, 15 thg 12

|

NGƯỚC's Zoom Meeting

CD TRAINING

CD training session to get ready for works at CD department

Registration is closed
See other events
CD TRAINING
CD TRAINING

Time & Location

21:00 15 thg 12, 2021 – 22:15

NGƯỚC's Zoom Meeting

Guests

Sự kiện này có một nhóm. Bạn có thể tham gia nhóm sau khi đăng ký tham dự sự kiện.

Share This Event

bottom of page