top of page

BE A LOOKUP CALLER

  • 9bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

BE A LOOKUP CALLER LOOKUP MODEL là một dự án cộng đồng thúc đẩy người trẻ phát triển bản thân và kiến tạo cộng đồng. Với mô hình một nhóm nhỏ từ 6 - 10 người cùng nhau rèn luyện (một) kỹ năng mới, các thành viên của LOOKUP MODEL được khuyến khích tập trung nâng cao kinh nghiệm sống, trau dồi kỹ năng mềm (quản lý bản thân, giao tiếp, lãnh đạo,...), tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và liên tục khám phá những điều mới mẻ. Ba chủ đề chính của LOOKUP MODEL là: LOOKUP Academic (đào tạo các chủ đề học thuật); LOOKUP Soft-Skill (Trau dồi những kỹ năng hữu ích); LOOKUP Lifestyle (Đề cao lối sống bền vững và có giá trị). Thông qua chuỗi hoạt động của LOOKUP MODEL, chúng tôi mong muốn tạo ra những cơ hội mới, xây dựng kết nối sâu sắc và đào tạo kỹ năng cho thanh niên - nền tảng kỹ năng cho người trẻ kiến tạo các dự án cộng đồng trong tương lai.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page