top of page

BE A LOOKUP CALLER

  • 9Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

BE A LOOKUP CALLER LOOKUP MODEL là một dự án cộng đồng thúc đẩy người trẻ phát triển bản thân và kiến tạo cộng đồng. Với mô hình một nhóm nhỏ từ 6 - 10 người cùng nhau rèn luyện (một) kỹ năng mới, các thành viên của LOOKUP MODEL được khuyến khích tập trung nâng cao kinh nghiệm sống, trau dồi kỹ năng mềm (quản lý bản thân, giao tiếp, lãnh đạo,...), tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và liên tục khám phá những điều mới mẻ. Ba chủ đề chính của LOOKUP MODEL là: LOOKUP Academic (đào tạo các chủ đề học thuật); LOOKUP Soft-Skill (Trau dồi những kỹ năng hữu ích); LOOKUP Lifestyle (Đề cao lối sống bền vững và có giá trị). Thông qua chuỗi hoạt động của LOOKUP MODEL, chúng tôi mong muốn tạo ra những cơ hội mới, xây dựng kết nối sâu sắc và đào tạo kỹ năng cho thanh niên - nền tảng kỹ năng cho người trẻ kiến tạo các dự án cộng đồng trong tương lai.

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page